"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Nazwa operacji:

Cel operacji:

Opis operacji:

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie realizacji wizji i streamingu online

Podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie usługi realizacji wizji m. in. w jakości 4kUltraHD, utworzenie dwóch pełnych etatów średniorocznie, pozyskanie i utrzymanie stabilnej pozycji na rynku.

Operacja zakłada podjęcie działalności gospodarczej we własnym imieniu w zakresie realizacji wizji czyli wszystkiego, co jest związane z przechwytywaniem, konwertowaniem, przesyłaniem, miksowaniem, przetwarzaniem i dystrybuowaniem obrazu. Ponadto zakłada ona również zapewnienie 5 stanowisk pracy, w tym dla osoby z grupy defaworyzowanej, przeliczalnych na 2 etaty średniorocznie. Operacja ta będzie możliwa do zrealizowania poprzez zakup planowanego zestawu transmisyjnego, pozwalającego na kompleksowe świadczenie usług z zakresu realizacji wizji, co, wraz z działaniam marketingowymi, przełoży się na uzyskanie stablinej pozycji na rynku.